WYKONAJ TEST
Ocena poziomu lęku i depresji:

Inwentarz lęku Burnsa

Test depresji Becka

Bartosz Lamch - Psycholog, Psychoterapeuta

konsultacje psychologiczne

Zapraszam do rejestracji na

pierwszą konsultacją psychologiczną.

Zapytaj o szczegóły i terminy
pod numerem tel. +509 171 875

Zapytaj o wolne terminy!

REJESTRACJA TELEFONICZNA I E-MAILOWA

Rejestracja telefoniczna
tel. +509 171 875
codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-20.00.
Zapytania e-mailowe proszę kierować
pod adres kontakt@bartoszlamch.pl

Jestem psychologiem i psychoterapeutą...

...przynależącym do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, absolwentem ma­gi­ster­skich stu­diów psy­cho­lo­gicz­nych na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim. Obecnie prowadzę prywatną praktykę terapeutyczną - psychoterapia indywidualna osób dorosłych i par.

Posiadam doświadczenie w pracy jako psycholog z grupami przedszkolnymi m.in. w placówkach integracyjnych, skupiających i integrujących dzieci z Zespołem Aspergera, Autyzmem, opóźnieniem intelektualnym czy ADHD


 

Aktywnie rozwijam swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach w zakresie różnych form pomocy psychologicznej, m.in.:

  • Kurs technik terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocji i zachowania, DCP Wrocław.
  • Kurs Pomocy psychologicznej osobom po stracie dziecka, poronieniu - interwencja kryzysowa i terapia, DCP Wrocław.
  • Kurs dla profesjonalistów "Pomoc kobietom w depresji poporodowej", Fundacja RoRo Warszawa.
  • Staż w nurcie psychodynamicznym w Zakładzie Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
  • 4,5 letni kurs psychoterapii (akredytacja PTP) we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, - intermodalny kurs psychoterapii osadzony w nurcie systemowym - Ericksonowskim.
  • Terapia własna realizowana zgodnie z nurtem systemowym.

 

Moja praca podlega stałym superwizjom u profesjonalistów zwią­za­nych z Pol­skim To­wa­rzy­stwem Psy­cho­lo­gicz­nym, pracujących w nurcie systemowym.


 

Sto­su­ję się do zasad etycz­nych Ko­dek­su Etyczno-Za­wo­do­we­go Psy­cho­lo­ga. Możecie Państwo liczyć na anonimowość, dyskrecję i poczucie bezpieczeństwa.


 

Znany lekarz / w przypadku innych terminów proszę o kontakt telefoniczny

Bartosz Lamch - ZnanyLekarz.pl